เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
image การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
วันที่ 25 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลหนองไผ่ จัดโครงการเทศบาลสัญจรประจำปี 2566 เพื่อจัดทำแผน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น และรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะไก้เหนือ หมู่ที่... [25 เมษายน 2566]
วันที่ 24 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลหนองไผ่ จัดโครงการเทศบาลสัญจรประจำปี 2566 เพื่อจัดทำแผน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น และรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน บ้านหนองนาเจริญ หมู่ที่ 6 ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองนาเจริญ [24 เมษายน 2566]
วันที่ 21 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลหนองไผ่ จัดโครงการเทศบาลสัญจรประจำปี 2566 เพื่อจัดทำแผน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น และรับฟังความคิดเห็นของประชาน บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 3 และบ้านหนองบัวทอง หมู่ที 10 ณ... [21 เมษายน 2566]
เทศบาลตำบลหนองไผ่ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนและตัวแทนชาวบ้านในการชี้แจงและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 เพื่อการพัฒนาหมู่บ้านชุมชน (4 ภาพ) [26 เมษายน 2565]
จัดการประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนและตัวแทนชาวบ้าน ในการวางแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของเด็กและเยาวชน (3 ภาพ) [26 เมษายน 2565]
1 1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ)