เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
account_box กองช่าง
นายอนันต์ ไชยภักดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธีรศักดิ์ คำมี
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายวรวุฒิ จันทะเลิศ
วิศวกรโยธา
จ.ส.อ.เทพภักดี รวมธรรม
เจ้าพนักงานธุรการ
นายไชยกมล ตะรุวรรณ
นายช่างโยธา
นายจิตติวัฒน์ ทองวิเศษ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายโกศล ยศกุล
พนักงานขับรถเครนกระเช้าไฟฟ้า
นายอำนาจ บัวสอน
พนักงานขับรถยนต์
นายสงัด ฤทธิสอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
นายณัฐกร คำสามารถ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายอภิชาติ วงษ์คำจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป(กองช่าง)
นายสุเทียบ จันทะพิทักษ์
พนักงานจ้างทั่วไป(กองช่าง)