เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
"มุ่งเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง เรียนรู้คู่คุณธรรม เศรษฐกิจรุ่งเรือง ดำรงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น"