เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายสมพงษ์ พรมวิเศษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 081-842-2840
นายวงเดือน สุภาพพงษ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
นายเจริญ อินทรักษา
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 093-741-0372
นายอภิชาติ พันธุมาภรณ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
สายด่วนโทร : 063-746-7530
นายวิทยา ทุ่มศิลา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี