messager
 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายสมพงษ์ พรมวิเศษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
โทร : 081-842-2840
นายเจริญ อินทรักษา
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
โทร : 093-741-0372
นายวงเดือน สุภาพพงษ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
โทร : 0833511182
นายอภิชาติ พันธุมาภรณ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 063-746-7530
นายประยุทธ เวียงฉิมมา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี