เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
collections สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ [30 กันยายน 2563]
ทางเข้าสู่จังหวัดอุดรธานี [29 กันยายน 2563]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองไผ่ [28 กันยายน 2563]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะไก้ [27 กันยายน 2563]
 
collections ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กลุ่มสานเสื่อกกและสานกระเป๋า [30 กันยายน 2563]
 
check_circle ลักษณะทรัพยากร
ลักษณะที่ตั้ง
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ หมู่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41330 โทร. 042295522 แฟกซ์ 042295544

อาณาเขต
เทศบาลตำบลหนองไผ่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองอุดรธานี ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมือง อุดรธานี ไปจังหวัดขอนแก่นประมาณ 19 กิโลเมตร โดยมีเนื้อที่ติดกับตำบลต่างๆ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับตำบลโนนสูง, ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ทิศใต้ ติดกับตำบลห้วยสามพาด กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันออก ติดกับตำบลนาม่วง กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันตก ติดกับตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

check_circle ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลประชากร
ประชากรตำบลหนองไผ่ มีประชากรทั้งหมด 8,886 คน ชาย 4,420 คน หญิง 4,466 คน จำนวนครัวเรือน 1,403 ครัวเรือน

เขตการปกครอง
ประกอบไปด้วย 12 หมู่บ้าน ดังนี้ ลำดับที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่ 1 2 บ้านแม่นนท์ 2 3 บ้านหนองบัวเงิน 3 4 บ้านหนองตะไก้ 4 5 บ้านหนองตะไก้เหนือ 5 6 บ้านหนองนาเจริญ 6 7 บ้านหนองตะไก้น้อย 7 8 บ้านหนองหิน 8 9 บ้านทอนกลาง 9 10 บ้านหนองบัวทอง 10 11 บ้านนาทองคำ 11 12 บ้านหนองตะไก้ไต้ 12

info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
"มุ่งเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง เรียนรู้คู่คุณธรรม เศรษฐกิจรุ่งเรือง ดำรงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น"