เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
collections สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ [30 กันยายน 2563]
ทางเข้าสู่จังหวัดอุดรธานี [29 กันยายน 2563]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองไผ่ [28 กันยายน 2563]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะไก้ [27 กันยายน 2563]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่นนท์ [26 กันยายน 2563]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเจริญ [25 กันยายน 2563]
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตะไค้ [24 กันยายน 2563]
โรงพยาบาลสุงเสริมสุขภาพแม่นนท์ [23 กันยายน 2563]
โรงเรียนบ้านหนองตะไค้ [22 กันยายน 2563]
โรงเรียนแม่นนท์ [21 กันยายน 2563]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 12 รายการ)