messager
 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลหนองไผ่ เปิดรับสมัคร นักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุสำหรับผู้สูงวัยในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 25 มิถุนายน 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview26
ความสุขในการทำงาน (HAPPINESS AT WORK) grade
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview23
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี grade
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview20
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลหนองไผ่ ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลหนองไผ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview44
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลหนองไผ ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลหนองไผ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview36

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองตะไก้
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตะไก้เหนือ หมู่ที่ 5 ไปบ้านหนองนาเจริญ หมู่ที่ 6 grade
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview18
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตะไก้เหนือ หมู่ที่ 5 ไปบ้านหนองนาเจริญ หมู่ที่ 6 grade
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview22
รายงานผลการพิจารณาคำวิจารณ์ร่างประกาศ TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตะไก้เหนือ หมู่ที่ 5 ไปบ้านหนองนาเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview5
ประกาศเทศบาลตำบหนองไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview27

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองตะไก้
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview7
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview17
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เทศบาลตำบลหนองไผ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview38
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 3 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview16
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลหนองไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview21

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม