เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ
ปลัดเทศบาล
นางศิรินภา วินทะไชย
รองปลัดเทศบาล
ว่าที่ร้อยโท สมพร อยู่เจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสุธนี หัวดอน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายอนันต์ ไชยภักดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายมนตรี ดอนชารี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ