เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เวลา 06.30น. เทศบาลตำบลหนองไผ่ นำโดยนายสมพงษ์ พรมวิเศษ นายกเทศมนตรีมนตรีตำบลหนองไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภา ฝ่ายปกครองและชาวตำบลหนองไผ่... [5 พฤศจิกายน 2566]
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลหนองไผ่ ร่วมกับ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา,สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และประชาชนตำบลหนองไผ่ ร่วมโครงการทำความสะอาดถนนในหมู่บ้าน... [2 พฤศจิกายน 2566]
วันที่ 20 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลหนองไผ่ จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ สามข้าวแฟคตอรี่ เกษตรอินทร์ย์ไทยแลนด์ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี [20 กันยายน 2566]
วันที่ 16 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลหนองไผ่ จัดโครงการทอดเทียน เทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดศิริชัยมังฆราราม บ้านหนองนาเจริญ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ธีระชัย แสนแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี เขต 7... [16 กันยายน 2566]
วันที่ 12 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลหนองไผ่ ร่วมกับ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3,กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา และประชาชนตำบลหนองไผ่ ร่วมโครงการทำความสะอาดถนนในหมู่บ้าน... [12 กันยายน 2566]
วันที่ 7 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลหนองไผ่ นำโดย นายสมพงษ์ พรมวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ คณะบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลฯ ฝ่ายปกครองฯ และประชาชนตำบลหนองไผ่ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา... [7 กันยายน 2566]
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองไผ่ ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ [23 สิงหาคม 2566]
วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองไผ่ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ โรงเรียนบ้านหนองนาเจริญ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง และโรงเรียนบ้านแม่นนท์... [22 สิงหาคม 2566]
วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองไผ่ จัดโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ตำบลหนองไผ่ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ [21 สิงหาคม 2566]
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองไผ่ ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองไผ่ [18 สิงหาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 - 10 (ทั้งหมด 178 รายการ)