เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
account_box สมาชิกสภา
นายหนูพัด นินทราช
ประธานสภาเทศบาล
นายอุทัย ภักสรสิทธิ์
รองประธานสภาเทศบาล
นายสะอาด บุญคาร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางสุพรรณี วงศ์ละคร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายประไพ คำวิโส
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายอนันต์ ชนะชัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายวิฑูรย์ สิงหาทุม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายคำบุน ลินทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
ร.ต.ธีระยุทธ สีหาทับ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางประหยัด วงษ์คำจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
ส.ต.อ.เสรี โคตรสีเขียว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายอดิศร อรรคเศรษฐัง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2