messager
 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
folder บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3/แบบบัญชีรายการห้องชุด ภ.ด.ส.4 ประจำปี 2567 ลำดับที่ 4113-4692 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 25
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3/แบบบัญชีรายการห้องชุด ภ.ด.ส.4 ประจำปี 2567 ลำดับที่ 3514-4112 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 19
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3/แบบบัญชีรายการห้องชุด ภ.ด.ส.4 ประจำปี 2567 ลำดับที่ 2925-3513 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 13
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3/แบบบัญชีรายการห้องชุด ภ.ด.ส.4 ประจำปี 2567 ลำดับที่ 5267-5851 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 18
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3/แบบบัญชีรายการห้องชุด ภ.ด.ส.4 ประจำปี 2567 ลำดับที่ 4693-5266 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 15
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3/แบบบัญชีรายการห้องชุด ภ.ด.ส.4 ประจำปี 2567 ลำดับที่ 2333-2924 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 20
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3/แบบบัญชีรายการห้องชุด ภ.ด.ส.4 ประจำปี 2567 ลำดับที่ 1756-2332 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 20
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3/แบบบัญชีรายการห้องชุด ภ.ด.ส.4 ประจำปี 2567 ลำดับที่ 1179-1755 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 14
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3/แบบบัญชีรายการห้องชุด ภ.ด.ส.4 ประจำปี 2567 ลำดับที่ 595-1178 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 15
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3/แบบบัญชีรายการห้องชุด ภ.ด.ส.4 ประจำปี 2567 ลำดับที่ 1-594 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 51
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 14
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 26
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่องการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเทศบาลตำบลหนองไผ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 25
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 48
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 39
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1