messager
 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
folder เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 67
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 44
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 91
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 225
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : 237
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : 207
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 210
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2561 | เปิดอ่าน : 192
เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2560 | เปิดอ่าน : 189
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2560 | เปิดอ่าน : 211
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2560 | เปิดอ่าน : 202
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1