messager
 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
folder ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายงานการแสดงผลข้อมูลสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจิตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ในรอบ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 14
รายงานการแสดงผลข้อมูลสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ในรอบ 1 ตุลาคม2565- 31 มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 36
รายงานการแสดงผลข้อมูลสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจิตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ในรอบ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 10
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 94
รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 210
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1