messager
 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
folder คำสั่ง
คำสั่งเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 26
แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลหนองไผ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 59
แต่งตั้งคณะทำงานโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 74
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลหนองไผ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 49
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1