messager
 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
folder ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประมวลคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองไผ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 14
ประมวลคุณธรรมจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองไผ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 11
ประมวลคุณธรรมจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฝ่ายบริหารของเทศบาลตำบลหนองไผ่
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 9
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 38
ประมวลคุณธรรมจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 34
ประมวลคุณธรรมจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ฝ่ายบริหาร ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 32
ประมวลคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนังานครูเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองไผ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 27
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1